Macam-Macam Jurus Copy-Paste, Yang Boleh Dan Tidak Boleh Digunakan

Sesuai janji saya sebelumnya, maka jangan heran artikel ini saya beri judul “Macam-macam jurus copy-paste, yang boleh dan tidak boleh digunakan”. Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul “Sebelum Menggunakan Jurus Copy-Paste, Baca Dulu Artikel Ini” yang berangkat